• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

DOKTORA TEZLERİ

DOKTORA TEZ DANIŞMANLIKLARI


2019

Halil İbrahim Görür, İngiltere’nin Basra ve Bağdat Konsoloslukları, 1844-1914, HBV Ün. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Ankara, Devam Ediyor.

Musa Gürbüz, Fransız Kaynaklarına Göre Türk Siyasi Hayatında Osmanlı Hilafeti, 1876-1924, HBV Ün. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Ankara, Devam Ediyor.

Ceyda İftar, Arşiv Belgelerine Göre Selanik, (1876-1912) HBV Ün. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Devam Ediyor.

Özlem Kolukırık, 19. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Koruyucu ve Önleyici Kamu Sağlığı Hizmetleri, HBV Ün. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Devam Ediyor.

Lokman Osmanlı Devleti’nin Batavya Başşehbenderliği ve Uzakdoğu Siyaseti (1883-1919), HBV Ün. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Devam Ediyor.2018

İsmail Yıldız, II. Meşrutiyet Döneminde Ermenilerde Devlet Toplum ve Kimlik Tartışmaları (1908-1914), G.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Ankara, 2018

Emel Demir Görür, Vilâyât-ı Sitte Islahatı (1878-1899), G.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Ankara, 20182017

Mehmet Korkut Aydın, Dış Politika Ekseninde Türk Siyasi Hayatında İdeolojik Tartışmalar, (1920-1950) G.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Ankara, 20172014

Tekin Ünal, Kamran İnan: Hayatı ve Siyasi Kişiliği, G.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2014

Abdullah Özdağ, Trablusgarp Vilayeti’nde İdari ve Sosyo-ekonomik Yapı, 1876-1911, G.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 20142013

Nasrullah Uzman, Türkiye’nin Mülteci ve Muhacir Politikaları (1923-1947),
G.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2013
2011

Zabit Acer, Osmanlı Devleti’nin Tuna Siyaseti ve Adakale, 1804-1923, G.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 20112010

Ayşegül Altınova, Osmanlı Modernleşmesinde Rüştiye Mektepleri, G.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2010.2009

Deniz Bayburt, Türk Tarihinde Süryaniler, (1880-1938), G.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2009

Yavuz Güler, Marshall Planı ve Türkiye’de Marshall Planı’nın Uygulanışı, G.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 20092008

Osman Yalçın, Türk Hava Harp Sanayii Tarihi, G.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2008,

Mehmet Süme, Develi Kazası (1839 – 1910), G.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2008