• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

DOKTORA TEZLERİ


2016

Halil İbrahim Görür,

İngiltere’nin Basra ve Bağdat Konsoloslukları, 1844-1914
G.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, Devam Ediyor.

Musa Gürbüz,

Fransız Kaynaklarına Göre Türk Siyasi Hayatında Osmanlı Hilafeti, 1876-1924,
G.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, Devam Ediyor.

Korkut Aydın,

1938-1960 Yılları Arasında Türk Siyasal Hayatında İdeolojik Tartışmalar Ve Çalkantılar (Türk Basınına Göre),
G.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, Devam Ediyor.

Emel Demir Görür,

Vilayat-ı Sitte Islahatı, 1878-1899,
G.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, Devam Ediyor.


2008

Osman Yalçın,

Türk Hava Harp Sanayii Tarihi
G.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2008

Mehmet Süme,

Develi Kazası (1839 – 1910),
G.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2008


2009

Deniz Bayburt,

Türk Tarihinde Süryaniler, (1880-1938),
G.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2009

Yavuz Güler,

Marshall Planı ve Türkiye’de Marshall Planı’nın Uygulanışı,
G.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2009


2010

Ayşegül Altınova,

Osmanlı Modernleşmesinde Rüştiye Mektepleri,
G.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2010.


2011

Zabit Acer,

Osmanlı Devleti’nin Tuna Siyaseti ve Adakale,
1804-1923, G.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2011


2013

Nasrullah Uzman,

Türkiye’nin Mülteci ve Muhacir Politikaları (1923-1947),
G.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2013


2014

Tekin Ünal,

Kamran İnan: Hayatı ve Siyasi Kişiliği,
G.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2014


Abdullah Özdağ,

Trablusgarp Vilayeti’nde İdari ve Sosyo-ekonomik Yapı, 1876-1911,
G.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2014