• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

 YÜKSEK LİSANS TEZ DANIŞMANLIKLARI

2019

Sonnur Teleke, 35 Numaralı Karaman Ahkâm Defterine Göre Karaman, 1252-1257/1836-1841, G.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2019

Seda Şahin, Sivas Vilayeti’nde Kolera Salgını, 1893-1896, HBV Ün. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Ankara, 2019

Nur Sümeyra Yalım, Ahmet Mithat Efendi ve Osmanlı Devleti’nde Fikir Hareketleri, HBV Ün. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Ankara, 2019

Ayhan Sekili, Milli Mücadele Döneminde Yunan Salib-i Ahmer Cemiyeti’nin Faaliyetleri, 1919-1922, G.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2019

Gülseren Yücel, Malatya Sancağı’nda Kolera Salgını, 1892-1896, HBV Ün. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Ankara, 2019

Betülay Aydın, Rusya’dan Osmanlı Devleti’ne Yahudi Göçleri (1893-1912), HBV Ün. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Devam Ediyor.

Mesut Kemal, 16 Numaralı Name-i Hümayun Defteri, 1913-1914, HBV Ün. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Devam Ediyor.


2016

Ceyda İftar, Napoleon Bonaparte’ın Osmanlı Devleti İle İlgili Politikaları ve Akka Kuşatması, G.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2016


2014

Ayşim Petek Yörükoğlu, İttihad Terakki İktidarı ve Halaskaran-ı Zabitan Grubu, (1908-1913), G.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2014


2013

İsa Yıldırım, Demokrat Parti İktidarı ve Türk Kamuoyu, 1950-1960, G.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2013


2011

Arif Bingöl, Milli Devlet ve Kürtler, G.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2011


2010

Hayriye Yalçın, Sırp Çete Hareketleri ve Osmanlı Devleti, (1804-1878), G.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2010.

Gülsenem Gündüz, Osmanlı Belgelerinde Osmanlı Devleti’nin Basra Politikası, (1878-1907), G.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2010.


2009

İdris Bayram, Osmanlı Arşiv Belgelerine Göre Yunanistan Devleti’nin Kurulmasında İngiltere’nin Rolü, G.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2009

Ümit Pektaş, Milli ekonominin kurulması sürecinde Atatürk sonrası dönem Millileştirme Politikaları(1938-1950), G.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2009

Ebubekir Keklik, Osmanlı Devleti’nde Sultan Abdülaziz Devri Anadolu Islahatları, G.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2009

Mustafa Tanrıverdi, Karapapakların Anadolu’ya Göçü, 1877-1914, G.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2009


2008

Nilgül Aslaner, Milli Eğitim Şuraları ve Eğitim Politikaları (1939-46), G.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2008


2007

Erol Karcı, Osmanlı Kaynaklarına Göre Fransa’nın Tunus’u İşgali, G.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2007

M. Hanefi Tiryaki, 1. Milliyetçi Cephe Hükümeti Türk Dış Politikası (31 Mart 1975 – 21 Haziran 1977), G.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2007


2006

Vahit Cemil Urhan, 1908-1913 Tarihlerinde Girit Olayları, G.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2006

Hakan Seyfettin Yükselen, Plevne Müdafaası, G.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2006


2005

İsmet Türkmen, İsmail Fazıl Paşa’nın (Cebesoy) Hayatı, Askeri Ve Siyasi Faaliyetleri, G.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2005

Serap Tunç, II. Dünya Savaşından Sonra Türk Dış Politikasına Sovyet Etkisi, G.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2005


2004

Zülkif Sarıtepe, Temettuat defterlerine göre 19. Yüzyıl da Kangal kazası G.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2004


2001

Gürsoy Şahin, Karahisar-ı Sahip’te Sosyo-Ekonomik Yapı, (1684-1686), Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon, 2001

Kadir Sun, 598 Numaralı Şeriye Sicili’ne Göre Karahisar-ı Sahip Sancağı’nın Sosyo-Ekonomik Yapısı, (1868-1869), Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon, 2001

İbahim Baş, 578 Numaralı Şeriye Sicili’ne Göre Karahisar-ı Sahip Sancağı, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon, 2001


1999

Cemil Çelik, Birinci Dünya Savaşında Filistin Cephesinde Birinci Kanal Seferi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon, 1999


1998

Nurbanu Kutlay, Makedonya Meselesi ve Kıbrıslı Kamil Paşa, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon, 1998

Muhittin Özaşkın, 606 Numaralı Karahisar-ı Sahip Şeriye Sicili, (1877-78) Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon, 1998

Mehmet Biçici, 569 Numaralı Karahisar-ı Sahip Şeriye Sicili, 1845, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon, 1998

Naci Şahin, 568 Numaralı Karahisar-ı Sahip Şeriye Siciline Göre Afyon, 1844-1845, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon, 1998


1997

Suzan Gedizli, 618 Numaralı Karahisar-ı Sahip Şeriye Sicili, (H.1306-1308/1889-1891), Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon, 1997


1996

Zübeyde Tiryakioğlu, 612 Numaralı Karahisar-ı Sahip Şeriye Sicili, (1299-1301/1881-1883), Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon, 1996


1993

Ahmet Yiğit, 1 NoluŞeriye Siciline Göre Edirne, 1538-1545, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya, 1993

Abdurrahman Ateş, Nadir Şah (1688-1747), İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya, 1993