• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası

SEMPOZYUMLAR

 

2022 

 "Sözlü Hatıraların Gerçeklik Değeri ve Tarih Araştırmalarında Kullanılabilirliği: Çanakkale-Galiçya-İstiklal Harbi Gazisi Gaffar(Doğan) Efedi'nin Hatıraları Örneği", Mustafa Turan, "Hatırat (Kökler, Kaynaklar ve Metolojik Yaklaşımlar)" Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Hatırat Uluslurarası Sempozyumu, C. I (Editör: Musa Gümüş), Ankara, 2022, s.397-416.


2019 

 "Sivas Kongresi'nde Hâkimiyet-i Millîye Fikrinin Kabulü MeselesiHer Yönüyle Sivas Kongresi’nin 100.Yılında Sivas Uluslararası Sempozyumu , C. II (Editörler: Prof. Dr. Hakan Yekbaş, Doç. Dr. Ahmet Yüksel, Editör Yardımcısı Arş. Gör. Okan Güven), Sivas, 2019, s.331-344.2018


2015


2014

 • 100. Yılı Münasebetiyle I. Dünya Savaşı’nda Kafkas (Doğu) Cephesi Uluslararası Sempozyumu, 25-27 Eylül 2014, Erzurum, (Oturum Bşk)

2013

 • Milli Mücadele’de Güney Bölgesi Sempozyumu, 25-27 Aralık 2013, Gaziantep Üniversitesi-Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, Gaziantep, (Oturum Bşk)

2012

 • 1402 Ankara Savaşı Uluslararası Kongresi, 09-12 Ekim 2012(Oturum Bşk.)
 • “Balkan Savaşlarında Havacılık Faaliyetleri”, Havacılık Tarihi Sempozyumu, Harp Akademileri Komutanlığı, 13-14 Aralık 2012, (Oturum Bşk)

2011

 • Atatürk ve Milli Devlet Fikri”, Mustafa Kemal Atatürk ve Türkiye’nin İç ve Dış Politikalarında Kemalizm, Uluslararası Konferans, Kazan Üniversitesi Avrasya Uluslararası Araştırma Merkezi ile Atatürk Araştırma Merkezi, 19-21 Mayıs 2011 Kazan
 • VII. Uluslararası Atatürk Kongresi (17-22 Ekim 2011), Makedonya, (Oturum Bşk)  

2010

 • II.Genç Bilim Adamları Sempozyumu, (17-18 Mayıs 2010, G.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Oturum Bşk) 

2009

 • “Balkanlar Üzerinde Büyük Güç Politikaları”, Cumhuriyet’in 87.Yılında Balkanlar ve Türkiye Semineri, Tuzla Üniversitesi Felsefe Fakültesi, 20 Temmuz 2009, Tuzla/Bosna-Hersek

2008

 • “Türk Milli Devleti’nin Kuruluşunda Sivas”, Cumhuriyet Döneminde Sivas Sempozyumu, 27-30 Ekim 2008 Sivas

2007


2006

 • “Sivas Kongresi’nde Alınan Kararlar ve Büyük Millet Meclisi’nin Açılışı”, 4 Eylül 1919’dan Günümüze Sivas Sempozyumu, 3-4 Eylül 2006, Sivas
 •  “İnsan Hakları Bağlamında Lozan ve Kimlik Tartışmaları”, Küreselleşme Bağlamında İnsan Hakları ve Demokrasi Sempozyumu, 9-10 Aralık 2006, Ankara

2005

 • “Şark Meselesi ve Milli Devlet Anlayışı”, Günümüzde Şark Meselesi ve Millî Egemenlik Paneli, Türk Ocakları, Ankara, 2005

2004


2003


2001


2000


1995


1993

 • “Hakimiyet-i Milliye’nin Tesisinde Anadolu’da Yunan İşgalinin Rolü”, Milli Hakimiyetin İktisadi, Sosyal ve Kültürel Temelleri Sempozyumu, İnönü Üniversitesi, 22 Nisan 1993